Een sociaal bedrijf, Firma Phaz, Roeselare


Objectnummer
PHA2016_003
Beschrijvende notitie

Deze getuigenissen en beelden werden verzameld in het kader van het mondeling geschiedenisproject rond generatiebedrijven.

Foto: Zaakvoerder Patrick Breemersch - vierde generatie.

Inhoud

Phaz, een sociaal bedrijf!

Omdat het bedrijf niet altijd gemakkelijk geschikte monteurs vindt (die zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken en over een goede attitude beschikken) gaat de firma bijzonder zorgzaam om met dat sociale kapitaal:

·         Er is tweemaandelijks een toolboxmeeting (een soort van algemene vergadering voor alle werknemers met ontbijt).

·         Eén maal per maand is er na het werk een “happy hour” , daar kan er onder elkaar iets gedronken worden en wordt er al eens aan "vogelpik" gedaan met een toernooitje erbij.

·         In de maand juli, voor de vakantieperiode, organiseert men er een lentebarbecue.

·         Het jaarlijks sponsoringbudget van het bedrijf werd gecentraliseerd.

Deze 2.500€ wordt nu telkens aangewend om een sociaal project te steunen. Dit jaar gaat het volledige budget naar de “Lovie” in Proven (een centrum dat jongeren en volwassenen ondersteunt met een mentale handicap in de Westhoek). Het hele bedrijf zal met alle werknemers ontvangen worden tijdens een werkdag in de “Lovie”, en iedereen zal kunnen meewerken in de ateliers, een soort inleefdag.

Objecten
soort bedrijf, firma Phaz (Breemersch n.v.), Roeselare ()
Algemene geschiedenis, Firma Phaz, Roeselare ()
Voor- en nadelen van een familiebedrijf, Firma Phaz, Roeselare ()
Toekomst voor het bedrijf, Firma Phaz, Roeselare ()

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer.