Over Erfgoedbank Midwest

Erfgoedbank Midwest is een regionale beeldbank met gedigitaliseerd beeldmateriaal over en in het midden van West-Vlaanderen. Zoals een bank ons geld bewaart, stelt een erfgoedbank kwetsbaar erfgoed veilig voor de volgende generaties. Door oud (beeld)materiaal te digitaliseren, te beschrijven en publiek toegankelijk te maken via een website bewaart en toont erfgoedbank Midwest het rijke en diverse erfgoed van de regio. Je vindt er oude foto’s van het leven van alledag of prentkaarten van je woonplek, bidprentjes van dierbare overledenen, affiches van memorabele feesten of concerten, beelden en getuigenissen van stoeten, processies, inhuldigingen, kermissen…

Veel van dit mooie erfgoed blijft echter al te vaak verborgen in laden en kasten, op zolder of in de kelder van particulieren, verenigingen, …Erfgoedbank Midwest wil de sleutel tot deze regionale schatkamer zijn. Samen met lokale erfgoedpartners en privépersonen spoort erfgoedcel TERF kwetsbaar erfgoed voortdurend op. Een gemotiveerde ploeg van vrijwilligers digitaliseert dit erfgoed, beschrijft het en voert het in deze erfgoedbank in. Zo wordt het beeldmateriaal toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt voor het brede publiek. Door je te registreren, kan je al je favorieten verzamelen in persoonlijke expo’s. Hoge resolutiebeelden voor niet-commerciële doeleinden kunnen via het formulier aangevraagd worden.

Sinds 2012 groeit deze online databank met het verleden van de regio Midden-West-Vlaanderen in woord en beeld verder aan.

Heb je zelf ook materiaal dat je de moeite waard vindt om door te geven aan de huidige of volgende generatie? Contacteer ons via
bie@midwest.be
 of 051/26 87 49 !

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer.