De Groote Stooringe 1875
De Groote Stooringe 1875

De Groote Stooringe 1875


Objectnummer
WD20130626_0027
Inhoud

De Groote Stooringe was een studentenopstand op 28 juli 1875 geleid door Albrecht Rodenbach en zijn medeleerlingen in het Klein Seminarie in Roeselare tegen het gebruik van het Frans in het onderwijs in Vlaanderen.

Door Vlaamsgezinde leraars zoals Hugo Verriest, Gustaaf-Hendrik Flamen, Edward De Gryse, Alfons Van Hee en Jozef Axters, waren de studenten al op jonge leeftijd geïnspireerd door de werken van Guido Gezelle en andere Vlaamsgezinde schrijvers en kunstenaars. In een alsmaar meer verfransend Vlaanderen schreef Rodenbach zijn lied “De Blauwvoet”. Dit was oorspronkelijk in hoofdzaak een huldelied aan de superior en moest op zijn naamfeest worden gezongen, samen met een ander gedicht van Rodenbach, 'De Kerels'.

De superior wilde echter de balans in evenwicht houden en eiste dat naast een Vlaams ook een Frans lied zou worden gezongen. Dit werd door de leerlingen geweigerd, die beslisten dat er dan maar niets zou worden gezongen. Dit gaf aanleiding tot incidenten tijdens het feest.

De Groote Stooringe is nu sedert 1997 ook een cultureel feest met straattheater, dat om de drie jaar plaatsvindt in Roeselare.

Plaats
Roeselare (is vervaardigd in)

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer.