Affiche van de Operetteopvoering "Het Hollands Wijfje" door het  toneelgezelschap "de burgerlijke oorlogsverminkten", Roeselare, 1948

Affiche van de Operetteopvoering "Het Hollands Wijfje" door het toneelgezelschap "de burgerlijke oorlogsverminkten", Roeselare, 1948


Objectnummer
KUV20191016_003
Objectnaam
affiche
Beschrijvende notitie

Deze foto behoort tot een verzameling artefacten van de culturele vereniging, operettetheater  "Kunst veredelt" van Roeselare.

Herken je mensen op deze foto? Weet je wat hier exact wordt afgebeeld? Of heb je andere aanvullingen bij deze foto? ... Vul dan graag het formulier "Reactie toevoegen" in.

Vervaardiger
Drukkerij Dermaut
Inhoud

We krijgen hier een affiche te zien  die een culturele voorstelling aankondigt. Het operettegezelschap "De Burgerlijke Oorlogsverminkten" kondigt aan dat ze  liefdadigheidsvertoningen van de succesoperette " Het Hollands wijfje" van de hand van Kallman gaan opvoeren.  Dit evenement gaat door in schouwburg "de Patria" te Roeselare. Er zijn drie voorstellingen op zondag 7 november 1948 om 17:00, donderdag 11 november 1948 om 16:00 en zondag 14 november 1948 om 19:30. Regie is in handen van Carl Detremmerie uit Gent. Orkestleider is Edgard Corneilde eveneens uit Gent. De balletten worden geleid door de gekende danslerares Jeanne Meuleman. De rollen van deze operette worden uitgevoerd door: Cecile Flamand, Jan Himpe, Maria Flamand, Jos Berteloot, Jos Roegiest, A. Vantournhout, M. Degryse, M. Vandoorne, G. Cauwelier en heel het gezelschap. Het moet een fantastische voorstelling worden want de superlatieven worden niet geschuwd: "Machtige koren en figuratie - nieuwe decors en kostumes - feërieke verlichting - volledig orkest". Kaarten voor deze voorstelling zijn te bekomen vanaf 30 oktober 1948 gans de dag door in café "'t Spaansch Bierhuis" Spanjestraat 74 te Roeselare of in "Pax" alle dagen van 17:00 tot 19:00 en de zondag en de dinsdag van 10:00 tot 12:00. De toegangsprijzen variëren van 20 over 30 tot 40 Bfr.

De inhoud van deze operette vinden we terug in "De Standaard" van 17 oktober 1921: "Het "Hollandsch Wijfje" is een prinses - want het stuk, hoe volksch ook zijn naam luide, speelt in een adellijk wereldje - die in het huwelijk moet treden met een prins, dien zij nog nooit zag, maar dien zij niettemin, van ver, door de heerlijke minnebrieven welke hij haar schreef, hartstochtelijk lief kreeg. De prins echter gevoelt geen zier lust zich te laten koppelen aan een vrouw welke hij noch kent, noch bemint en vlucht naar Holland. Op den plechtigen bruiloftsdag stuurt hij zijn gezant - die zelf al de romantische liefdebrieven verzon - naar de "beminde". Dan krijgen wij een diplomatisch huwelijk: de prinses trouwt, per procuratie met den gezant van haar bruidegom. Groote ontsteltenis aan het hof! Maar nu komt het idylletje, luchtig en teer uitgesponnen als met zonnige herfstdraden: de gekrenkte prinses trekt, vermomd als een bekoorlijk Hollandsch wijfje, den prins achterna. Deze hangt alras met heel zijn hart aan haar vast, maar zij, ze doet hem hard boeten, en... Amor, schalksch lachend, vereenigt geen prins en prinses, maar twee gelukkige menschenkinderen."

Persoon
Kunst Veredelt (beeldt uit)
Object
Foto van Gerard Roose, de eerste voorzitter van het "Tooneelgezelschap De Burgerlijke Oorlogsverminkten", 1930-1953. ()

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer.