Verbroedering Staden (B) met Staden (D), Staden 1971