Uitnoding tot het feestmaal bij het gouden jubileum van dhr Roger Hostekint, Roeselare, 1992