Uitnodiging tot het Levet scone Weekend Bisschoppelijk Lyceum, Roeselare