Uitnodiging bijwonen priesterwijding van E.H. Luc Cloet, Roeselare, 1964