Toegangskaart tot het winterfeest van het bisschoppelijk Lyceum, Roeselare