Het gebeurde in Izegem in 1965

 

In 2002 besloot het bestuur van de  Izegemse heemkundige kring Ten Mandere om ieder jaar een tentoonstelling op te zetten over onze stad een halve eeuw terug: herinneren aan feiten en gebeurtenissen die zich 50 jaar geleden hier hebben voorgedaan, personen memoreren die toen in beeld kwamen  en dit alles gesitueerd in een nationaal, en ruimer zelfs, internationaal kader.

Ook de erfgoedbank Midwest kreeg van de heemkundige kring enkele mooie foto's bezorgd uit het jaar 1965.