Allemaal beestjes

Binnenkort is het weer werelddierendag op 4 oktober. Deze datum was oorspronkelijk de feestdag van Sint Franciscus van Assisi. Hij bekommerde zich niet alleen om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren. Vandaag de dag worden nog steeds dieren mishandeld en ook in de media kwam er de laatste tijd heel wat kritiek op de West-Vlaamse slachthuizen. 4 oktober is dus de gelegenheid om op de erfgoedbank Midwest eens de dieren in de aandacht te zetten: van zwanen in de vijver en een paard met kar tot een kameel van Soubry en een aap in Aviflora...