50 jaar Basisschool De Valke

De Rijkslagere School Lichtervelde (RLS) startte op 1 september 1964. Het adres was gelegen in de Essenstraat. De school ontstond dankzij de nieuwe wetgeving in de schoolpact wet van 1958. Mits voldoende handtekeningen mag men een school opstarten. Deze wetgeving is nu nog van kracht.

Na heel wat tegenkanting van de gemeente en de kerk  bouwde de staat 4 betonnen paviljoenen op een hectare grond. Toeval? Net voor 1 september werd de Torhoutstraat open gebroken. Een tiental jaar later kwam er een refter en kleuterblok bij.

De eerste directeur was Emiel Van Loo. Hij woonde te Roeselare. Hij bleef op post tot 1981. Dan werd de heer Roger Verhaeghe tot 1985 als tijdelijk directeur aangesteld. Hij was voordien leerkracht eerste leerjaar.

De heer Edward Laneres kreeg zijn benoeming te Lichtervelde vanaf 1 sept. 1985. Deze Oostendenaar was vroeger werkzaam  in de militaire scholen in Duitsland.  In  deze periode veranderde de naam van de school : ”De Valke”. Officieel bleef Laneres in dienst tot 1998. Zijn opvolger was de heer Patrick Strubbe. Hij behoorde tot het lerarenkorps sedert 1980 en was lesgever in de derde graad.  De heer Strubbe bleef in dienst tot 2012. Hij woont in Hooglede-Gits. De huidige directeur, mevrouw Nele Dockx ,woont eveneens te Hooglede-Gits en is officieel benoemd sedert 2013.

In het jaar 1980 werd de ouderraad opgericht. Dit was pionierswerk in Vlaanderen. Daarvoor werd de ouderraad ook uitgeroepen tot Laureaat van Vlaanderen.

In 2006 werd een aanvraag tot nieuwbouw ingediend. De definitieve toekenning van het budget gebeurde in 2008. Onmiddellijk werden de  plannen gemaakt. De uivoering begon in december 2012. Dus precies 50 jaar na de eerste opstart mag mevrouw Dockx de nieuwbouw openen.

In het kader van de 50-jarige verjaardag, de nieuwe gebouwen en het schoolfeest op 21 juni 2014 werd een collectie ontwikkeld op de erfgoedbank met allerlei foto's van de basisschool in de loop der jaren. Reacties bij de foto's kunnen steeds worden vermeld. Misschien herken je wel jezelf?