Tap en Torrestoet Dadizele: praalwagen Hacienda; 15 mei 1983