Prijs geschonken door Sunreizen voor batjesverkiezing 1974