Overhandiging oorkonde Erepoorters aan batjeskoningin, 1972