De Erfgoedbank brengt mensen samen

De Duitse graaf Heinrich von Reichenbach kwam deze foto tegen op de erfgoedbank en kwam zo in contact met Daisy Decoene, de voorzitster van Dadingisila, de Heemkundige Kring van Dadizele. Het bleek dat zijn grootvader in het kasteel van Dadizele had verbleven tijdens Wereldoorlog I, van waaruit hij verschillende archieven meenam. Graaf  von Reichenbach wou deze archieven teruggeven aan de familie. Dat is intussen gebeurd. Dankzij de erfgoedbank kreeg dit verhaal een mooi einde!

Bijlages: