Koning Leopold III overhangt een diploma aan een moeder, 1937