Koning Leopold III overhandigt een oorkonde aan een Roeselaarse moeder, 1937.