Koning Leopold III overhandigt een oorkonde aan een moeder, 1937