Jeugdharmonie van het Klein Seminarie tijdens de Rodenbachstoet