Inhuldiging burgemeester Vanbiervliet, Gits, juli 1965