Een uitnodiging tot de openings T-dansant van Moeder Mandel, Roeselare, 1961