De litanie van de H. Nicolaus van Tolentijn, Roeselare