Bezoek van Zinnia-matroos Patrick Casier, Lichtervelde, januari 1988