Algemene geschiedenis, firma Deleclean, Izegem
Algemene geschiedenis, firma Deleclean, Izegem
Algemene geschiedenis, firma Deleclean, Izegem
Algemene geschiedenis, firma Deleclean, Izegem

Algemene geschiedenis, firma Deleclean, Izegem


Objectnummer
DEL2016_001
Beschrijvende notitie

Deze getuigenissen en beelden werden verzameld in het kader van het mondeling geschiedenisproject rond generatiebedrijven.

De eerste foto toont de locatie waar het bedrijf "Deleclean" tot op heden gevestigd is (Hogestraat 99 - 8870 Izegem- Kachtem): het bedrijfsgebouw met de voormalige silo van "Mandelvoeders". Op de tweede foto zijn de bureau's terug te vinden waar vroeger (in de eerste generatie) de runderstallen waren gehuisvest. De laatste foto's tonen de zaakvoerder Geert Leenknecht met zijn ouders Walter en Rosa Leenknecht en het ouderlijk woonhuis.

Inhoud

In 1934 werd het veevoederbedrijf 'Mandelvoeders' opgericht door Gerard Leenknecht. Het bedrijf was en is nog steeds gevestigd in de Hogestraat 99 te Kachtem, maar werd in de loop der jaren serieus uitgebreid. Vanaf 1935 legde het zich naast de gewone landbouwactiviteiten ook toe op het malen van graan voor de boeren uit het omliggende en ook de bakkers uit de omgeving kwamen hun bloem in het bedrijf halen. Na enkele jaren begon de stichter  Gerard Leenknecht ook met het mengen van veevoeders: oorspronkelijk werden de granen gemalen met een molensteen en gemengd met een schop. Enige tijd later werd er een elektrische hamermolen geïnstalleerd. In 1952 werd een korrelmachine in gebruik genomen want korrels werden veel gevraagd voor het rundvee, en het was dus noodzakelijk om de concurrentie aan te kunnen met de grote veevoederbedrijven.

Vanaf 1965 tot 1972 had Mandelvoeders ook nog een nevenactiviteit. De twee zonen van Gerard: Walter (die later ook zaakvoerder was en trouwde met Rosa Vanrobaeys) en Raphaël hielden een 7-tal dekstieren van het West-Vlaamse rode ras van het Stierensyndicaat Rumbeke-Oekene en gingen met die stieren gaan "dekken" bij de boeren in de regio.

Het landbouwbedrijf zelf werd stopgezet in 1972 door wijzigingen in de sociale wetgeving en toen werd er een magazijn bijgebouwd zodat Mandelvoeders zich volledig kon richten op de productie van gemengde veevoeders met een volledige automatische installatie. De bedrijfsgebouwen werden verder uitgebreid met een hoog magazijn met voorraadsilo's.Ze hebben hiervoor geen elektriciteitscabine geplaatst omdat die te veel geld kostte (1 miljoen Bfr) maar ze zijn zelf hun elektriciteit gaan produceren via een Engelse stationaire motor 'Gardner' die werkte op rode mazout, en daarmee konden ze heel het bedrijf voorzien van elektriciteit.

In 1992 ging Raphaël in brugpensioen en kwam Geert Leenknecht (de zoon van Walter) de zaak vervoegen als vertegenwoordiger, wat resulteerde in een stijgende omzet. In datzelfde jaar kwam Rosa Vanrobaeys, de vrouw van Walter Leenknecht, in het bureel werken om de leveringsbons en de facturatie met de computer uit te voeren. In 1997 is de echtgenote van Geert Leenknecht, Hilde Sap, in het bedrijf gestapt om de administratie van het transportgedeelte op zich te nemen.

Gerard Leenknecht is 87 jaar geworden, werkte tot zijn 75 jaar actief mee in het bedrijf en is altijd blijven wonen in de Hogestraat.

In 1997 vond er een belangrijke wijziging plaats: DELECLEAN werd opgericht met een derde partner, veearts Joris De Gussem. Vandaar de handelsnaam: DE (van De Gussem) en LE (van Leenknecht) aangevuld met CLEAN (wat staat voor hygiëne). Naast het oorspronkelijke 'Mandelvoeders' ontstond dus een dienstverlenend  bedrijf  'Deleclean' voor professionele bestrijding van ongedierte en insecten.

In 2009 veranderde er veel: Walter Leenknecht en zijn vrouw Rosa bereikten de pensioenleeftijd (ze bleven respectievelijk tot hun 69 en 65 jaar in de zaak werken) en de zaak van de veevoeders en het cliënteel werd overgelaten aan een grotere groep CIBUS n.v., waarvoor Geert Leenknecht nog steeds actief is als zelfstandig vertegenwoordiger (de gebouwen bleven wel van de familie). De firma "Deleclean" kwam volledig in handen van de huidige zaakvoeders, Geert Leenknecht (de enige zoon van Walter en Rosa) en zijn echtgenote Hilde Sap.

Momenteel heeft Deleclean, ongedierte- en insectenbestrijding, 7 werknemers in dienst (naast de twee zaakvoerders) en ze werken ook jaarlijks met een jobstudent. Hier worden de werknemers naar waarde geschat: men organiseert ieder jaar een daguitstap voor de werknemers  en af en toe worden er ook bijscholingen georganiseerd voor de werknemers gecombineerd met een ontbijtsessie. Ook krijgen de werknemers een Sinterklaas- en Paasgeschenk. De werknemers worden erg geapprecieerd en daarom zijn ze dan ook altijd bereid iets extra te doen in noodsituaties.

Objecten
Activiteiten, firma Deleclean, Izegem ()
Oude logo's firma Deleclean, Izegem ()
Publiciteit, firma Deleclean, Izegem ()
Gerard Leenknecht, firma Deleclean, Izegem ()

Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer.