Ontvangstbewijs van de firma Bouckaert-Van Rolleghem, Roeselare, 1946