Onderpastoor Hubert Lahousse met misdienaars, Gits, 1960