Kwijtschrift koninklijke Maatschappij Vereenigde Vrienden, Rumbeke, 1965